77 เรื่องไม่คาดคิด ในโลกคณิตศาสตร์

เพียงเล่มนี้เล่มเดียว !! จะทำให้เห็นภาพกว้างของคณิตศาสตร์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการกำเนิดจำนวน-ตัวเลข แล้วพัฒนาไปเป็นสูตรสมการอันซับซ้อนที่อยู่เบื้องหลังวิทยาการสมัยใหม่ เล่าทุกเรื่องของคณิตศาสตร์ทุกแขนงอย่างย่นย่อ ตั้งแต่เรื่องพื้นๆ ไปจนถึงปัญหาข้ามศตวรรษที่ยังไม่มีใครแก้ได้ !!

Published date : Sep 12, 2018
Publisher : ส.ส.ท.
Page : 201 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744435989 
100 a : Author 
245 a : Title 
77 เรื่องไม่คาดคิด ในโลกคณิตศาสตร์ 
300 a : Total pages 
201 หน้า 
520 a : Description 
เพียงเล่มนี้เล่มเดียว !! จะทำให้เห็นภาพกว้างของคณิตศาสตร์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการกำเนิดจำนวน-ตัวเลข แล้วพัฒนาไปเป็นสูตรสมการอันซับซ้อนที่อยู่เบื้องหลังวิทยาการสมัยใหม่ เล่าทุกเรื่องของคณิตศาสตร์ทุกแขนงอย่างย่นย่อ ตั้งแต่เรื่องพื้นๆ ไปจนถึงปัญหาข้ามศตวรรษที่ยังไม่มีใครแก้ได้ !! 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.