เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น

ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เช่น แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเลชัน

Published date : Sep 12, 2018
Publisher : ส.ส.ท.
Page : 361 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744436788 
245 a : Title 
เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 
300 a : Total pages 
361 หน้า 
520 a : Description 
ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เช่น แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเลชัน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.