แนวทางการบำบัดอาการทางจิตที่พัฒนาขึ้นดดยอาศัยหลักการของสติปัฏฐานร่วมกับแนวทางการฝึกความฉลาดทางอารมณ์ ด้วยการฝึกชนิดนี้นำไปสู่การฝึกที่เรียกว่าวิปัสสนา ซึ่งแพร่หลายมากในหมู่ชาวพุทธทั้งไทยและพม่า รวมไปถึงประเทศยุโรปและอเมริกา ได้ผลดีอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ไม่ง่ายสำหรับทุกคนที่จะฝึกฝน

Published date : Sep 13, 2018
Publisher : มติชน
Page : 174
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789740200628 
245 a : Title 
สติบำบัด 
300 a : Total pages 
174 
520 a : Description 
แนวทางการบำบัดอาการทางจิตที่พัฒนาขึ้นดดยอาศัยหลักการของสติปัฏฐานร่วมกับแนวทางการฝึกความฉลาดทางอารมณ์ ด้วยการฝึกชนิดนี้นำไปสู่การฝึกที่เรียกว่าวิปัสสนา ซึ่งแพร่หลายมากในหมู่ชาวพุทธทั้งไทยและพม่า รวมไปถึงประเทศยุโรปและอเมริกา ได้ผลดีอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ไม่ง่ายสำหรับทุกคนที่จะฝึกฝน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.