เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น

หนังสือ “เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น” มุ่งเน้นการให้ความรู้พื้นฐานด้านการเขียน โดยเริ่มต้นจากเรียนรู้กลวิธีในการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเขียนพื้นฐานที่ควรเรียนรู้ก่อนจะพัฒนาไปสู่การเขียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น จดหมาย อีเมล บันทึก รายงาน ฯลฯ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน รวม 6 บท โดย PART 1 เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ ทั้งในแง่วิธีการเขียน การเรียบเรียงเนื้อหา และข้อบังคับทางไวยากรณ์ รวมทั้งมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่มักพบว่ามีการใช้ผิด PART 2 ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการเขียน โดยศึกษาผ่านตัวอย่างเรียงความที่ดีและควรปรับปรุง เรียงลำดับหัวข้อจากง่ายไปยาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น และกำลังศึกษาในระดับกลาง ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการเขียนเพื่อให้สามารถ “สื่อสาร” กับชาวญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Published date : Jun 10, 2020
Publisher : ภาษาและวัฒนธรรม
Page : 148 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744437198 
245 a : Title 
เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น 
260 b : Name of publisher 
ภาษาและวัฒนธรรม 
260 c : Date of publication 
2560 
300 a : Total pages 
148 หน้า 
520 a : Description 
หนังสือ “เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น” มุ่งเน้นการให้ความรู้พื้นฐานด้านการเขียน โดยเริ่มต้นจากเรียนรู้กลวิธีในการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเขียนพื้นฐานที่ควรเรียนรู้ก่อนจะพัฒนาไปสู่การเขียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น จดหมาย อีเมล บันทึก รายงาน ฯลฯ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน รวม 6 บท โดย PART 1 เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ ทั้งในแง่วิธีการเขียน การเรียบเรียงเนื้อหา และข้อบังคับทางไวยากรณ์ รวมทั้งมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่มักพบว่ามีการใช้ผิด PART 2 ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการเขียน โดยศึกษาผ่านตัวอย่างเรียงความที่ดีและควรปรับปรุง เรียงลำดับหัวข้อจากง่ายไปยาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น และกำลังศึกษาในระดับกลาง ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการเขียนเพื่อให้สามารถ “สื่อสาร” กับชาวญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.