เปิดประตูดูญี่ปุ่น (Fushigi no Kuni Nippon)

"เปิดประตูดูญี่ปุ่น" เล่มนี้ เนื้อหาเป็นการอธิบายความสั้นๆ เกี่ยวกับความเป็นญี่ปุ่นในด้านต่างๆ เริ่มด้วยบทนำ เกริ่นถึงภาพรวมประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น และแบ่งเนื้อหาอื่นเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ทั้งเรื่องหลากเรื่องศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรรม หลากเรื่องอาหาร หลากเรื่องมารยาทและธรรมเนียม หลากเรื่องระบบสังคม โดยแต่ละตอนแบ่งหัวข้อย่อยเขียนอธิบายเรื่องราวต่างๆ อย่างง่ายๆ ท้ายเล่มมีดัชนีคำศัพท์ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย จัดเรียงตามลำดับอักษร ก - ฮ โดยอ้างอิงเลขหน้า ตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่องของแต่ละตอนให้เลือกอ่านตามความสนใจ

Published date : Jun 10, 2020
Publisher : ภาษาและวัฒนธรรม
Page : 228 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744436160 
245 a : Title 
เปิดประตูดูญี่ปุ่น (Fushigi no Kuni Nippon) 
260 b : Name of publisher 
ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
260 c : Date of publication 
2558 
300 a : Total pages 
228 หน้า 
520 a : Description 
"เปิดประตูดูญี่ปุ่น" เล่มนี้ เนื้อหาเป็นการอธิบายความสั้นๆ เกี่ยวกับความเป็นญี่ปุ่นในด้านต่างๆ เริ่มด้วยบทนำ เกริ่นถึงภาพรวมประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น และแบ่งเนื้อหาอื่นเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ทั้งเรื่องหลากเรื่องศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรรม หลากเรื่องอาหาร หลากเรื่องมารยาทและธรรมเนียม หลากเรื่องระบบสังคม โดยแต่ละตอนแบ่งหัวข้อย่อยเขียนอธิบายเรื่องราวต่างๆ อย่างง่ายๆ ท้ายเล่มมีดัชนีคำศัพท์ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย จัดเรียงตามลำดับอักษร ก - ฮ โดยอ้างอิงเลขหน้า ตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่องของแต่ละตอนให้เลือกอ่านตามความสนใจ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.