การจัดการและการตลาดบริการ ฉบับปรับปรุง

ความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจซึ่งผู้บริหารการตลาดจะต้องทำงานด้วยความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ประการสำคัญ การศึกษาการตลาดบริการไม่ใช่แค่การเรียนรู้และประยุกต์หลักการตลาดกับธุรกิจประการต่างๆ เท่านั้น วัตถุประสงค์สำคัญของการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงแค่ต้องการให้เป็นตำราด้านการบริหารการตลาดสำหรับธุรกิจและนำไปปรับใช้ในการบริหารและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบริการทุกประเภทได้จริง

Published date : Jun 11, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category :
Page : 234
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786160810185 
245 a : Title 
การจัดการและการตลาดบริการ ฉบับปรับปรุง 
300 a : Total pages 
234 
520 a : Description 
ความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจซึ่งผู้บริหารการตลาดจะต้องทำงานด้วยความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ประการสำคัญ การศึกษาการตลาดบริการไม่ใช่แค่การเรียนรู้และประยุกต์หลักการตลาดกับธุรกิจประการต่างๆ เท่านั้น วัตถุประสงค์สำคัญของการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงแค่ต้องการให้เป็นตำราด้านการบริหารการตลาดสำหรับธุรกิจและนำไปปรับใช้ในการบริหารและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบริการทุกประเภทได้จริง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.