100 เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่

ป็นหนังสือที่จะช่วยเสริมทักษะการบริหารสมัยใหม่ให้กับผู้บริหาร โดยกล่าวถึงเครื่องมือสำหรับนักบริหาร 7 ระดับ ได้แก่ ระดับภายในตัวของผู้บริหารเอง หรือเฉพาะบุคคล (Intrapersonal), ระดับกลุ่มหรือทีม (Group/Team), ระดับระหว่างกลุ่ม (Intergroup), ระดับที่เป็นเรื่องของระบบ (System/Workflow), ระดับองค์กร (Organizational) และระดับระหว่างองค์กร (Interorganizational) โดยตำราที่ผู้เขียนใช้เป็นแกนหลักในการเขียน (แต่นำมาเพียงบางส่วน) คือ Power Tools โดย John Nirenberg โดยเขียนให้อ่านได้ง่าย ๆ และได้เพิ่มเติมเนื้อหาและประสบการณ์แบบไทย ๆ ที่ผู้เขียนได้สัมผัสมาลงไปด้วย เพื่อให้ผู้อ่านแต่ละคนได้เลื่อกเครื่องมือที่เหมาะกับองค์กรไปปรับใช้ จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้บริหาร และผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้บริหาร

Published date : Jun 11, 2020
Publisher : ส.ส.ท.
Page : 165
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
100 เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่ 
300 a : Total pages 
165 
520 a : Description 
ป็นหนังสือที่จะช่วยเสริมทักษะการบริหารสมัยใหม่ให้กับผู้บริหาร โดยกล่าวถึงเครื่องมือสำหรับนักบริหาร 7 ระดับ ได้แก่ ระดับภายในตัวของผู้บริหารเอง หรือเฉพาะบุคคล (Intrapersonal), ระดับกลุ่มหรือทีม (Group/Team), ระดับระหว่างกลุ่ม (Intergroup), ระดับที่เป็นเรื่องของระบบ (System/Workflow), ระดับองค์กร (Organizational) และระดับระหว่างองค์กร (Interorganizational) โดยตำราที่ผู้เขียนใช้เป็นแกนหลักในการเขียน (แต่นำมาเพียงบางส่วน) คือ Power Tools โดย John Nirenberg โดยเขียนให้อ่านได้ง่าย ๆ และได้เพิ่มเติมเนื้อหาและประสบการณ์แบบไทย ๆ ที่ผู้เขียนได้สัมผัสมาลงไปด้วย เพื่อให้ผู้อ่านแต่ละคนได้เลื่อกเครื่องมือที่เหมาะกับองค์กรไปปรับใช้ จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้บริหาร และผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้บริหาร 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.