การบัญชีเบื้องต้น 1

"การบัญชีเบื้องต้น 1" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการและงบการเงิน การปิดบัญชี และสมุดเงินสด 2 ช่อง ภายในเล่มยังมีแบบฝึกหัดและใบงาน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและแก้ปัญหาได้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

Published date : Jun 11, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 224
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786160819515 
245 a : Title 
การบัญชีเบื้องต้น 1 
300 a : Total pages 
224 
520 a : Description 
"การบัญชีเบื้องต้น 1" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการและงบการเงิน การปิดบัญชี และสมุดเงินสด 2 ช่อง ภายในเล่มยังมีแบบฝึกหัดและใบงาน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและแก้ปัญหาได้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.