ธุรกิจสร้างสุข (The business for happiness : Japanese style)

สำรวจและเรียนรู้เคล็ดลับการดำเนินธุรกิจขององค์กรประเทศญี่ปุ่น ที่ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็น "ความสำเร็จของธุรกิจ" และ "คนทำงานมีความสุข" โดยยึด 4 ปัจจัยแห่งความสุข ได้แก่ 1. การตระหนักรู้และการพัฒนา 2. ความสัมพันธ์ที่ดีและความรู้สึกขอบคุณ 3. การมองโลกแง่ดี 4. ความเป็นตัวของตัวเอง ผู้เขียนนำเสนอองค์กรญี่ปุ่นทั้ง 16 แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่ดีที่แสดงให้เห็นการดำเนินชีวิตด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว การมองโลกในแง่ดีมีจิตใจเข้มแข็งที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ

Published date : Jun 16, 2020
Publisher : มติชน
Page : 240 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789740216254 
245 a : Title 
ธุรกิจสร้างสุข (The business for happiness : Japanese style) 
260 b : Name of publisher 
มติชน 
260 c : Date of publication 
2561 
300 a : Total pages 
240 หน้า 
520 a : Description 
สำรวจและเรียนรู้เคล็ดลับการดำเนินธุรกิจขององค์กรประเทศญี่ปุ่น ที่ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็น "ความสำเร็จของธุรกิจ" และ "คนทำงานมีความสุข" โดยยึด 4 ปัจจัยแห่งความสุข ได้แก่ 1. การตระหนักรู้และการพัฒนา 2. ความสัมพันธ์ที่ดีและความรู้สึกขอบคุณ 3. การมองโลกแง่ดี 4. ความเป็นตัวของตัวเอง ผู้เขียนนำเสนอองค์กรญี่ปุ่นทั้ง 16 แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่ดีที่แสดงให้เห็นการดำเนินชีวิตด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว การมองโลกในแง่ดีมีจิตใจเข้มแข็งที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.