ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ : Organizational leadership

การเป็น "ผู้นำที่ดี" นั้นไม่ใช่ "พรสวรรค์" ที่จะติดตัวเราทุกคนมาแต่กำเนิด ถึงแม้ว่า...คุณจะมี "ตำแหน่ง" มาเป็นตัวกำหนด "สถานภาพในการบังคับบัญชา" แต่ "อำนาจ" ที่ได้มานั้น ... ก็อาจไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็น "ผู้นำ" ที่สมบูรณ์ ! เพราะคนเราไม่สามารถเกิดมาเป็น "ผู้นำที่ดี" ได้ แต่เราก็สามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็น "ผู้นำที่ดี" ได้ หนังสือ "ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่" เล่มนี้จึงได้รวบรวมทุกกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ "ภาวะผู้นำ" และ "การจัดากรในองค์กร" ที่ "คุณ" สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพลังความเป็น "ผู้นำ" ใน "ตัวคุณ" พร้อมทั้งผลักดัน "ทีมงาน" และ "องค์กร" ของคุณ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จบนถนนสายธุรกิจได้อย่างมั่นคง !

Published date : Jun 17, 2020
Publisher : Expernet
Page : 144 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789749446492 
245 a : Title 
ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ : Organizational leadership 
260 b : Name of publisher 
เอ็กซเปอร์เน็ท 
260 c : Date of publication 
2563 
300 a : Total pages 
144 หน้า 
520 a : Description 
การเป็น "ผู้นำที่ดี" นั้นไม่ใช่ "พรสวรรค์" ที่จะติดตัวเราทุกคนมาแต่กำเนิด ถึงแม้ว่า...คุณจะมี "ตำแหน่ง" มาเป็นตัวกำหนด "สถานภาพในการบังคับบัญชา" แต่ "อำนาจ" ที่ได้มานั้น ... ก็อาจไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็น "ผู้นำ" ที่สมบูรณ์ ! เพราะคนเราไม่สามารถเกิดมาเป็น "ผู้นำที่ดี" ได้ แต่เราก็สามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็น "ผู้นำที่ดี" ได้ หนังสือ "ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่" เล่มนี้จึงได้รวบรวมทุกกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ "ภาวะผู้นำ" และ "การจัดากรในองค์กร" ที่ "คุณ" สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพลังความเป็น "ผู้นำ" ใน "ตัวคุณ" พร้อมทั้งผลักดัน "ทีมงาน" และ "องค์กร" ของคุณ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จบนถนนสายธุรกิจได้อย่างมั่นคง ! 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.