"ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ" เล่มนี้ เป็นการรวมความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการติดต่อสื่อสารในการทำงาน และติดต่อธุรกิจจากการทำงานจริงร่วมกับชาวญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นมามากกว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อย ๆ ในการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล คำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการทำงาน รวมไปถึงวัฒนธรรมและธรรมเนียมการปฏิบัติตนในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น ที่ผู้อ่านจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

Published date : Jun 17, 2020
Publisher : Expernet
Page : 200 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744144072 
245 a : Title 
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (The ultimate business Japanese) 
260 b : Name of publisher 
เอ็กซเปอร์เน็ท 
260 c : Date of publication 
2559 
300 a : Total pages 
200 หน้า 
520 a : Description 
"ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ" เล่มนี้ เป็นการรวมความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการติดต่อสื่อสารในการทำงาน และติดต่อธุรกิจจากการทำงานจริงร่วมกับชาวญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นมามากกว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อย ๆ ในการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล คำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการทำงาน รวมไปถึงวัฒนธรรมและธรรมเนียมการปฏิบัติตนในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น ที่ผู้อ่านจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.