พิชิต IELTS Writing (IELTS Writing)

พิชิตข้อสอบ IELTS Writing อย่างมั่นใจ ด้วยเทคนิควิเคราะห์โจทย์ IELTS Writing พร้อมตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างการเขียนตอบ ข้อควรระวัง ตลอดจนสรุปหลักไวยากรณ์สำคัญที่จำเป็นในการเขียน และรวมคำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบจริง

Published date : Jun 18, 2020
Publisher : Smart Intelligent
Page : 115 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167972046 
245 a : Title 
พิชิต IELTS Writing (IELTS Writing) 
260 b : Name of publisher 
สมาร์ท อินเทลลิเจนท์ 
260 c : Date of publication 
2558 
300 a : Total pages 
115 หน้า 
520 a : Description 
พิชิตข้อสอบ IELTS Writing อย่างมั่นใจ ด้วยเทคนิควิเคราะห์โจทย์ IELTS Writing พร้อมตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างการเขียนตอบ ข้อควรระวัง ตลอดจนสรุปหลักไวยากรณ์สำคัญที่จำเป็นในการเขียน และรวมคำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบจริง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.