พิชิต IELTS Speaking (IELTS speaking)

หนังสือ "พิชิต IELTS Speaking" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เทคนิคในการตอบคำถามของการสอบ IELTS Speaking ทั้ง 3 ส่วน รวมไปถึงตัวอย่างคำถามและแนวทางในการตอบคำถามแต่ละข้อ ข้อควรระวัง ตลอดจนคำศัพท์ที่คนไทยมักออกเสียงผิด เพื่อจะได้นำไปแก้ไขก่อนการสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในวันสอบจริง และช่วยเพิ่มคะแนนในการสอบ IELTS Speaking ให้สูงยิ่งขึ้น

Published date : Jun 18, 2020
Publisher : Smart Intelligent
Page : 120 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167972114 
245 a : Title 
พิชิต IELTS Speaking (IELTS speaking) 
260 b : Name of publisher 
สมาร์ท อินเทลลิเจนท์ 
260 c : Date of publication 
2558 
300 a : Total pages 
120 หน้า 
520 a : Description 
หนังสือ "พิชิต IELTS Speaking" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เทคนิคในการตอบคำถามของการสอบ IELTS Speaking ทั้ง 3 ส่วน รวมไปถึงตัวอย่างคำถามและแนวทางในการตอบคำถามแต่ละข้อ ข้อควรระวัง ตลอดจนคำศัพท์ที่คนไทยมักออกเสียงผิด เพื่อจะได้นำไปแก้ไขก่อนการสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในวันสอบจริง และช่วยเพิ่มคะแนนในการสอบ IELTS Speaking ให้สูงยิ่งขึ้น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.