สุดยอดภาวะผู้นำ (Super leadership)

เป็นความจริงที่ว่า ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคอยออกคำสั่ง เเต่เพื่อนำทิศทางเเละสร้างคนให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย เราควรพัฒนาภาวะผู้นำในตัวให้พร้อม ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำเเหน่งที่ต้องนำ เริ่มต้นตั้งเเต่ ก้าวที่หนึ่ง เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อน "นำ" ก้าวที่สอง ตระหนักชัดต้อง "นำคน" ก้าวที่สาม เป็นเรื่องของ "อำนาจ" ที่มีมากขึ้น เเต่ต้องใช้ให้เป็น ก้าวที่สี่ การใช้ทักษะภาวะผู้นำเพื่อนำคนสู่เป้าหมาย เเละก้าวที่ที่ห้า ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญที่สุด นั่นคือ การพัฒนาตนเอง ในการนำเพื่อเป้นผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Published date : Jun 19, 2020
Publisher : ซัคเซสมีเดีย
Page : 173 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162052903 
245 a : Title 
สุดยอดภาวะผู้นำ (Super leadership) 
260 b : Name of publisher 
ซัคเซส มีเดีย 
260 c : Date of publication 
2556 
300 a : Total pages 
173 หน้า 
520 a : Description 
เป็นความจริงที่ว่า ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคอยออกคำสั่ง เเต่เพื่อนำทิศทางเเละสร้างคนให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย เราควรพัฒนาภาวะผู้นำในตัวให้พร้อม ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำเเหน่งที่ต้องนำ เริ่มต้นตั้งเเต่ ก้าวที่หนึ่ง เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อน "นำ" ก้าวที่สอง ตระหนักชัดต้อง "นำคน" ก้าวที่สาม เป็นเรื่องของ "อำนาจ" ที่มีมากขึ้น เเต่ต้องใช้ให้เป็น ก้าวที่สี่ การใช้ทักษะภาวะผู้นำเพื่อนำคนสู่เป้าหมาย เเละก้าวที่ที่ห้า ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญที่สุด นั่นคือ การพัฒนาตนเอง ในการนำเพื่อเป้นผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.