100 สุดยอดไอเดียการเป็นผู้นำ (100 Great Leadership Ideas)

พบกับหลากเคล็ดลับความสำเร็จจากสุดยอดผู้นำโลก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของผู้นำยุคใหม่ที่โดดเด่นกว่า 130 ท่าน เพื่อเลือกนำเสนอความคิด หลักคิด และวิธีปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำ ซึ่งผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลในบริบททางธุรกิจของโลกปัจจุบัน ผู้นำที่อ้างถึงมีทั้งผู้นำในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก นักการเมืองในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นำจากประวัติศาสตร์ นักวิชาการ และนักคิดที่มีชื่อเสียง ไอเดียที่รวมไว้ในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้นำยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พวกเขาต่างช่วยยืนยันว่าเราต้องเลิกรูปแบบผู้นำในลักษณะ "บังคบบัญชาและควบคุม" ที่ล้าสมัย แล้วหันมาพัฒนาแนวทางการบริหารองค์กรยุคใหม่ที่เสริมสร้างความร่วมมือ การลงมติร่วมกันและให้แรงบันดาลใจมากขึ้น

Published date : Jun 23, 2020
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Page : 236 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165150972 
245 a : Title 
100 สุดยอดไอเดียการเป็นผู้นำ (100 Great Leadership Ideas) 
260 b : Name of publisher 
เนชั่นบุ๊คส์ 
260 c : Date of publication 
2553 
300 a : Total pages 
236 หน้า 
520 a : Description 
พบกับหลากเคล็ดลับความสำเร็จจากสุดยอดผู้นำโลก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของผู้นำยุคใหม่ที่โดดเด่นกว่า 130 ท่าน เพื่อเลือกนำเสนอความคิด หลักคิด และวิธีปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำ ซึ่งผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลในบริบททางธุรกิจของโลกปัจจุบัน ผู้นำที่อ้างถึงมีทั้งผู้นำในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก นักการเมืองในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นำจากประวัติศาสตร์ นักวิชาการ และนักคิดที่มีชื่อเสียง ไอเดียที่รวมไว้ในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้นำยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พวกเขาต่างช่วยยืนยันว่าเราต้องเลิกรูปแบบผู้นำในลักษณะ "บังคบบัญชาและควบคุม" ที่ล้าสมัย แล้วหันมาพัฒนาแนวทางการบริหารองค์กรยุคใหม่ที่เสริมสร้างความร่วมมือ การลงมติร่วมกันและให้แรงบันดาลใจมากขึ้น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.