คู่มือนักเดินทาง(ชุดดินแดนในฝัน) มาเลเซีย-บรูไน

สองประเทศมหาอำนาจทางเศรฐกิจ ระดับแนวหน้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งมาเลเซียประเทศที่นิยามตัวเองว่าคือเอเชียที่ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยีล้ำสมัย ท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ รวมทั้งบรูไนประเทศเล็ก ๆ ที่สะท้อนถึงความ ศรัทธาของชาวมุสลิมผู้มั่งคั่งจากน้ำมัน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง พร้อมให้เก็บเกี่ยวเรื่องราว แห่งความประทับใจแล้วภายในเล่ม

Published date : Jun 23, 2020
Publisher : อทิตตา
Page : 217
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือนักเดินทาง(ชุดดินแดนในฝัน) มาเลเซีย-บรูไน 
300 a : Total pages 
217 
520 a : Description 
สองประเทศมหาอำนาจทางเศรฐกิจ ระดับแนวหน้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งมาเลเซียประเทศที่นิยามตัวเองว่าคือเอเชียที่ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยีล้ำสมัย ท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ รวมทั้งบรูไนประเทศเล็ก ๆ ที่สะท้อนถึงความ ศรัทธาของชาวมุสลิมผู้มั่งคั่งจากน้ำมัน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง พร้อมให้เก็บเกี่ยวเรื่องราว แห่งความประทับใจแล้วภายในเล่ม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.