ผู้นำที่ทรงพลัง : ผู้นำที่ผลักดันองค์กรไปสู่ความยิ่งใหญ่ (Resonant leadership)

ให้เนื้อหาที่สำคัญในการจัดการกับภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นของผู้นำอย่างมีสติ สามารถรักษาพลังให้คงอยู่ต่อไป เป็นแนวคิดที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งกายและใจ ให้สามารถเอาชนะผลกระทบในทางลบที่เกิดจากความเครียดในตำแหน่งได้ นอกจากนี้ยังได้ให้แบบฝึกหัดอีกเป็นจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเพื่อชี้แนะผู้นำให้ออกเดินทางไปสู่ความมีพลัง และความยิ่งใหญ่ที่ยั่งยืน

Published date : Jun 24, 2020
Publisher : Expernet
Page : 329 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744140098 
245 a : Title 
ผู้นำที่ทรงพลัง : ผู้นำที่ผลักดันองค์กรไปสู่ความยิ่งใหญ่ (Resonant leadership) 
260 b : Name of publisher 
เอ็กซเปอร์เน็ท 
260 c : Date of publication 
2550 
300 a : Total pages 
329 หน้า 
520 a : Description 
ให้เนื้อหาที่สำคัญในการจัดการกับภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นของผู้นำอย่างมีสติ สามารถรักษาพลังให้คงอยู่ต่อไป เป็นแนวคิดที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งกายและใจ ให้สามารถเอาชนะผลกระทบในทางลบที่เกิดจากความเครียดในตำแหน่งได้ นอกจากนี้ยังได้ให้แบบฝึกหัดอีกเป็นจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเพื่อชี้แนะผู้นำให้ออกเดินทางไปสู่ความมีพลัง และความยิ่งใหญ่ที่ยั่งยืน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.