คัมภีร์สุดยอดศิลปะผู้นำ (ฉบับการ์ตูน) (The Chinese art of leadership)

"คัมภีร์สุดยอดศิลปะผู้นำ (ฉบับการ์ตูน)" เล่มนี้ กล่าวถึงรูปแบบการปกครองที่หลากหลาย นับตั้งแต่แนวทางที่นุ่มนวลของ "ขงจื้อ" ไปจนถึงลัทธินิตินิยมอันแข็งกร้าวของ "ฮั่นเฟยจื้อ" โดยผู้เขียนได้นำเสนอหลักการแต่ละข้อกล่าวออกมาเป็นแนวคิดและตัวอย่างที่สวนทางกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดมุมมองที่สมดุลกันระหว่างหลักการแต่ละข้อ ผู้เขียนอาศัยการเรียงร้อยหลักการต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ให้ คล้องจองกับคำว่า LEADERSHIP ซึ่งหลักการทั้งหมดเหล่านี้ จะช่วยให้ท่านผู้อ่านสามารถมอบหมายงาน กระตุ้นทีมงาน และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขณะเดียวกัน ก็ยังมีโอกาสได้เลือกรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับตนเองอีกด้วย แม้หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอออกมาในรูปแบบการ์ตูน ทว่า...คู่มือเล่มนี้ก็ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษในการฝึกฝนภูมิปัญญาของเหล่าบรรดาผู้จัดการ ผู้ทำงานให้บ้านเมือง ผู้นำกลุ่มย่อย รวมไปถึงผู้นำนักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้พร้อมสำหรับการบริหารจัดการผู้คนและงานต่างๆ ในโลกปัจจุบันที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้มีตำแหน่งอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ที่ปรารถนาอยากจะเป็นผู้นำ

Published date : Jun 24, 2020
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Page : 142 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165151115 
245 a : Title 
คัมภีร์สุดยอดศิลปะผู้นำ (ฉบับการ์ตูน) (The Chinese art of leadership) 
260 b : Name of publisher 
เนชั่นบุ๊คส์ 
260 c : Date of publication 
2554 
300 a : Total pages 
142 หน้า 
520 a : Description 
"คัมภีร์สุดยอดศิลปะผู้นำ (ฉบับการ์ตูน)" เล่มนี้ กล่าวถึงรูปแบบการปกครองที่หลากหลาย นับตั้งแต่แนวทางที่นุ่มนวลของ "ขงจื้อ" ไปจนถึงลัทธินิตินิยมอันแข็งกร้าวของ "ฮั่นเฟยจื้อ" โดยผู้เขียนได้นำเสนอหลักการแต่ละข้อกล่าวออกมาเป็นแนวคิดและตัวอย่างที่สวนทางกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดมุมมองที่สมดุลกันระหว่างหลักการแต่ละข้อ ผู้เขียนอาศัยการเรียงร้อยหลักการต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ให้ คล้องจองกับคำว่า LEADERSHIP ซึ่งหลักการทั้งหมดเหล่านี้ จะช่วยให้ท่านผู้อ่านสามารถมอบหมายงาน กระตุ้นทีมงาน และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขณะเดียวกัน ก็ยังมีโอกาสได้เลือกรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับตนเองอีกด้วย แม้หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอออกมาในรูปแบบการ์ตูน ทว่า...คู่มือเล่มนี้ก็ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษในการฝึกฝนภูมิปัญญาของเหล่าบรรดาผู้จัดการ ผู้ทำงานให้บ้านเมือง ผู้นำกลุ่มย่อย รวมไปถึงผู้นำนักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้พร้อมสำหรับการบริหารจัดการผู้คนและงานต่างๆ ในโลกปัจจุบันที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้มีตำแหน่งอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ที่ปรารถนาอยากจะเป็นผู้นำ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.