แฮนด์บอล (ฉบับปรับปรุงใหม่) (Handball)

รวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกีฬา “แฮนด์บอล” เริ่มตั้งแต่การศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแฮนด์บอล กติกาที่ใช้ในการแข่งขันแฮนด์บอล การอบอุ่นร่างกาย จากนั้นจึงเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเล่นแฮนด์บอล แบบฝึกทักษะและเกมที่นำไปสู่กีฬาแฮนด์บอล ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้บุคคลทั่วไป ที่เรียนหรือสนใจกีฬาประเภทนี้

Published date : Jun 24, 2020
Publisher : สกายบุ๊กส์
Page : 232 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789743897801 
245 a : Title 
แฮนด์บอล (ฉบับปรับปรุงใหม่) (Handball) 
260 b : Name of publisher 
สกายบุ๊กส์ 
260 c : Date of publication 
2550 
300 a : Total pages 
232 หน้า 
520 a : Description 
รวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกีฬา “แฮนด์บอล” เริ่มตั้งแต่การศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแฮนด์บอล กติกาที่ใช้ในการแข่งขันแฮนด์บอล การอบอุ่นร่างกาย จากนั้นจึงเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเล่นแฮนด์บอล แบบฝึกทักษะและเกมที่นำไปสู่กีฬาแฮนด์บอล ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้บุคคลทั่วไป ที่เรียนหรือสนใจกีฬาประเภทนี้ 
650 a : Subject 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.