ภาวะผู้นำ 5 ระดับ : The 5 levels of leadership

หนังสือ "The 5 Levels of Leadership" หรือ "ภาวะผู้นำ 5 ระดับ" คือผลงานการตกผลึกทางความคิด และการสั่งสมประสบการณ์การสอนเรื่องภาวะผู้นำที่ยาวนานมามากกว่า 30 ปี จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ นำเสนอภาพรวมทั้งหมดของเรื่องภาวะผู้นำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังแบ่งภาวะผู้นำออกเป็นระดับต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นขั้นตอน การเปลี่ยนแปลง และหัวใจสำคัญของภาวะผู้นำแต่ละระดับ แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำ 5 ระดับนี้ ได้มีการนำไปใช้อบรมผู้นำองค์กรทุกขนาดและทุกรูปแบบมาแล้วทั่วโลก ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทที่ติด 100 อันดับของนิตยสาร Fortune บริษัทไมโครซอฟท์ ตลอดจนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 120 ประเทศ...

Published date : Jun 24, 2020
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Page : 310 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165157438 
245 a : Title 
ภาวะผู้นำ 5 ระดับ : The 5 levels of leadership 
260 b : Name of publisher 
เนชั่นบุ๊คส์ 
260 c : Date of publication 
2555 
300 a : Total pages 
310 หน้า 
520 a : Description 
หนังสือ "The 5 Levels of Leadership" หรือ "ภาวะผู้นำ 5 ระดับ" คือผลงานการตกผลึกทางความคิด และการสั่งสมประสบการณ์การสอนเรื่องภาวะผู้นำที่ยาวนานมามากกว่า 30 ปี จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ นำเสนอภาพรวมทั้งหมดของเรื่องภาวะผู้นำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังแบ่งภาวะผู้นำออกเป็นระดับต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นขั้นตอน การเปลี่ยนแปลง และหัวใจสำคัญของภาวะผู้นำแต่ละระดับ แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำ 5 ระดับนี้ ได้มีการนำไปใช้อบรมผู้นำองค์กรทุกขนาดและทุกรูปแบบมาแล้วทั่วโลก ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทที่ติด 100 อันดับของนิตยสาร Fortune บริษัทไมโครซอฟท์ ตลอดจนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 120 ประเทศ... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.