คู่มือเรียนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฉบับสมบูรณ์ (System analysis and design)

หนังสือเล่มนี้มุ่งนี้ให้ผู้อ่ารนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง โดยมีกรณีศึกษาของการจัดการร้านสะดวกซื้อและระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา เป็นตัวอย่างให้ศึกษา พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง สุดท้ายนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

Published date : Jun 25, 2020
Publisher : ไอดีซี พรีเมียร์
Page : 328 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162005497 
245 a : Title 
คู่มือเรียนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฉบับสมบูรณ์ (System analysis and design) 
260 c : Date of publication 
2557 
260 b : Name of publisher 
ไอดีซี พรีเมียร์ 
300 a : Total pages 
328 หน้า 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้มุ่งนี้ให้ผู้อ่ารนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง โดยมีกรณีศึกษาของการจัดการร้านสะดวกซื้อและระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา เป็นตัวอย่างให้ศึกษา พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง สุดท้ายนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.