คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (Computers and programming) C และ Java

หนังสือที่ให้คุณเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C และ JAVA อย่างละเอียดลึกซึ้ง เข้าใจง่าย พร้อมทั้งช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปของการศึกษาการเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ "ทักษะการคิดเพื่อเขียนโปรแกรม" โดยเนื้อหาในเล่มจะช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจว่า ต้องทำอย่างไร คิดอย่างไร จึงจะเกิดกระบวนการที่ถูกต้องให้สามารถเขียนโปรแกรมได้ โดยมีตัวอย่างที่จะช่วยทำให้เห็นภาพกระบวนการต่างๆ ของการเขียนโปรแกรมอย่างชัดเจน

Published date : Jun 26, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 253 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786160806294 
245 a : Title 
คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (Computers and programming) C และ Java 
260 b : Name of publisher 
ซีเอ็ดยูเคชั่น 
260 c : Date of publication 
2553 
300 a : Total pages 
253 หน้า 
520 a : Description 
หนังสือที่ให้คุณเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C และ JAVA อย่างละเอียดลึกซึ้ง เข้าใจง่าย พร้อมทั้งช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปของการศึกษาการเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ "ทักษะการคิดเพื่อเขียนโปรแกรม" โดยเนื้อหาในเล่มจะช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจว่า ต้องทำอย่างไร คิดอย่างไร จึงจะเกิดกระบวนการที่ถูกต้องให้สามารถเขียนโปรแกรมได้ โดยมีตัวอย่างที่จะช่วยทำให้เห็นภาพกระบวนการต่างๆ ของการเขียนโปรแกรมอย่างชัดเจน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.