การประยุกต์ใช้เเขนกลสำหรับเสิร์ฟซูชิอัตโนมัติ

โครงงานการประยุกต์ใช้แขนกลสำหรับเสิร์ฟซูชิอัตโนมัติ จัดทำขึ้นเป็นตัวต้นแบบจากการประยุกต์ใช้แขนกลกับโปรแกรม LabVIEW โดยทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีการจัดทำสนามจำลองในการเสิร์ฟและวางอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในทางไฟฟ้าของแขนกลและอุปกรณ์อื่นๆ และการจัดทำ Gripper เพื่อเป็นการทดสอบว่าสามารถทำงานได้

Published date : Jun 29, 2020
Publisher : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Page : 138 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การประยุกต์ใช้เเขนกลสำหรับเสิร์ฟซูชิอัตโนมัติ 
260 b : Name of publisher 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
260 c : Date of publication 
29/06/2563 
300 a : Total pages 
138 หน้า 
520 a : Description 
โครงงานการประยุกต์ใช้แขนกลสำหรับเสิร์ฟซูชิอัตโนมัติ จัดทำขึ้นเป็นตัวต้นแบบจากการประยุกต์ใช้แขนกลกับโปรแกรม LabVIEW โดยทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีการจัดทำสนามจำลองในการเสิร์ฟและวางอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในทางไฟฟ้าของแขนกลและอุปกรณ์อื่นๆ และการจัดทำ Gripper เพื่อเป็นการทดสอบว่าสามารถทำงานได้ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.