ชวนเด็ก ๆ ให้รักเรียนคณิตศาสตร์ไปพร้อม ๆ กับ "แสนดี" เพราะวิชาคณิตศาสตร์มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน แสนดีจึงอยากให้เพื่อน ๆ รู้จักตัวเลข การนับจำนวน รูปร่างรูปทรง เงินตรา การเปรียบเทียบ การชั่ง การดูเวลา โดยจะเริ่มต้นจากคณิตศาสตร์ที่ง่าย ๆ เพื่อให้เพื่อน ๆ สนุกนับ สนุกคิด สนุกเปรียบเทียบ และชอบเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ๆ มาฝึกฝนและเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปพร้อมกับแสนดีกันเถอะ!

Published date : Jun 29, 2020
Publisher : ทองเกษม
Page : 25
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
แสนดีชอบเรียนคณิตศาสตร์ 
300 a : Total pages 
25 
520 a : Description 
ชวนเด็ก ๆ ให้รักเรียนคณิตศาสตร์ไปพร้อม ๆ กับ "แสนดี" เพราะวิชาคณิตศาสตร์มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน แสนดีจึงอยากให้เพื่อน ๆ รู้จักตัวเลข การนับจำนวน รูปร่างรูปทรง เงินตรา การเปรียบเทียบ การชั่ง การดูเวลา โดยจะเริ่มต้นจากคณิตศาสตร์ที่ง่าย ๆ เพื่อให้เพื่อน ๆ สนุกนับ สนุกคิด สนุกเปรียบเทียบ และชอบเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ๆ มาฝึกฝนและเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปพร้อมกับแสนดีกันเถอะ! 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.