การรวบรวมตำรับแกงพะแนงและถุงทองของห้องเครื่องเสวยสวนจิตรลดา

ตํารับอาหารของห้องเครื่องเสวยสวนจิตรลดามีการจําแนกหมวดหมู่และแบ่งประเภทของอาหารตามการจัดสํารับมาตั้งแต่อดีต แบ่งออกเป็น เครื่องจิ้ม เครื่องว่าง เครื่องหวาน แกงและอาหารนานาชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาตํารับอาหารไทย คณะผู้จัดทำต้องการศึกษาถึงสูตรมาตรฐานที่เป็นตํารับดั้งเดิมรวมไปถึงวัตถุดิบต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาสูตรมาตรฐานที่เป็นของห้องเครื่องเสวยสวนจิตรลดาให้คงอยู่สืบไป

Published date : Feb 09, 2021
Publisher : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Page : 50 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การรวบรวมตำรับแกงพะแนงและถุงทองของห้องเครื่องเสวยสวนจิตรลดา 
260 b : Name of publisher 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ 
260 c : Date of publication 
2021-02-09 
300 a : Total pages 
50 หน้า 
520 a : Description 
ตํารับอาหารของห้องเครื่องเสวยสวนจิตรลดามีการจําแนกหมวดหมู่และแบ่งประเภทของอาหารตามการจัดสํารับมาตั้งแต่อดีต แบ่งออกเป็น เครื่องจิ้ม เครื่องว่าง เครื่องหวาน แกงและอาหารนานาชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาตํารับอาหารไทย คณะผู้จัดทำต้องการศึกษาถึงสูตรมาตรฐานที่เป็นตํารับดั้งเดิมรวมไปถึงวัตถุดิบต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาสูตรมาตรฐานที่เป็นของห้องเครื่องเสวยสวนจิตรลดาให้คงอยู่สืบไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.