คณะผู้จัดทํามีแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ดูแลไม้ประดับ ผ่านระบบ Home assistant เพื่อช่วยให้สามารถดูแลไม้ประดับจากภายนอกบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยให้สามารถดูแลไม้ประดับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือไม่มีเวลามากพอที่จะดูแล

Published date : Feb 09, 2021
Publisher : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Page : 54 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
กระถางต้นไม้อัตโนมัติ 
260 c : Date of publication 
2021-02-09 
260 b : Name of publisher 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
300 a : Total pages 
54 หน้า 
520 a : Description 
คณะผู้จัดทํามีแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ดูแลไม้ประดับ ผ่านระบบ Home assistant เพื่อช่วยให้สามารถดูแลไม้ประดับจากภายนอกบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยให้สามารถดูแลไม้ประดับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือไม่มีเวลามากพอที่จะดูแล 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.