สื่อการเรียนการสอนการซ่อมแซมเครื่องจักรในการผลิตด้วยเทคโนโลยีการจำลองภาพเสมือนจริง

การฝึกสอนพนักงานใหม่โดยส่วนมากข้อมูลที่ใช้ฝึกสอนนั้นเป็นรูปแบบรายงานหรือสไลด์ วิธีการเก็บรักษารายงานนั้นหากไม่เก็บรักษาเป็นอย่างดีอาจชํารุดหรือเสียหายตามกาลเวลา ซึ่งทําให้ผู้รับการฝึกอาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อแก้ไขปัญหานี้และลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ คณะผู้จัดทำจึงได้ทําโครงงานนี้ขึ้น

Published date : Feb 09, 2021
Publisher : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Page : 45 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
สื่อการเรียนการสอนการซ่อมแซมเครื่องจักรในการผลิตด้วยเทคโนโลยีการจำลองภาพเสมือนจริง 
260 c : Date of publication 
2021-02-09 
260 b : Name of publisher 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
300 a : Total pages 
45 หน้า 
520 a : Description 
การฝึกสอนพนักงานใหม่โดยส่วนมากข้อมูลที่ใช้ฝึกสอนนั้นเป็นรูปแบบรายงานหรือสไลด์ วิธีการเก็บรักษารายงานนั้นหากไม่เก็บรักษาเป็นอย่างดีอาจชํารุดหรือเสียหายตามกาลเวลา ซึ่งทําให้ผู้รับการฝึกอาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อแก้ไขปัญหานี้และลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ คณะผู้จัดทำจึงได้ทําโครงงานนี้ขึ้น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.