โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “แอปพลิเคชันใบตองเที่ยวไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) สำหรับการท่องเที่ยวเมืองรอง 2. เพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง เนื่องจากคณะผู้จัดทำเห็นโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองรอง เพราะรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง กอปรกับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองรองอีกมากที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และยังเป็นธรรมชาติอยู่

Published date : Feb 15, 2021
Publisher : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Page : 110 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
แอปพลิเคชันใบตองเที่ยวไทย 
260 c : Date of publication 
2021-02-15 
260 b : Name of publisher 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
300 a : Total pages 
110 หน้า 
520 a : Description 
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “แอปพลิเคชันใบตองเที่ยวไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) สำหรับการท่องเที่ยวเมืองรอง 2. เพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง เนื่องจากคณะผู้จัดทำเห็นโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองรอง เพราะรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง กอปรกับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองรองอีกมากที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และยังเป็นธรรมชาติอยู่ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.