เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับพื้นฐานของหลักในการทำความเย็น อุปกรณ์หลักของระบบคอมเพรสเซอร์อัดไอ สารทำความเย็น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานในเชิงปฏิบัติ กรรมวิธีการเชื่อมประกอบและการติดตั้งของระบบท่อของสารทำความเย็น พื้นฐานของวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ สารทำความเย็นและสารหล่อลื่นที่ใช้ในปัจจุบัน หลักการและวิธีการดูดเก็บสารทำความเย็นจากระบบ ขั้นตอนในการตรวจเช็คมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ทั้งแบบใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์และแรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ วิธีหาขนาดของเครื่องปรับอากาศ ชนิดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งที่ถูกต้อง ตลอดจนสาเหตุและความจำเป็นในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละบท สำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย

Published date : Oct 12, 2021
Publisher : สกายบุ๊กส์
Page : 353
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162135095 
245 a : Title 
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
260 b : Name of publisher 
สกายบุ๊กส์ 
300 a : Total pages 
353 
520 a : Description 
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับพื้นฐานของหลักในการทำความเย็น อุปกรณ์หลักของระบบคอมเพรสเซอร์อัดไอ สารทำความเย็น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานในเชิงปฏิบัติ กรรมวิธีการเชื่อมประกอบและการติดตั้งของระบบท่อของสารทำความเย็น พื้นฐานของวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ สารทำความเย็นและสารหล่อลื่นที่ใช้ในปัจจุบัน หลักการและวิธีการดูดเก็บสารทำความเย็นจากระบบ ขั้นตอนในการตรวจเช็คมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ทั้งแบบใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์และแรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ วิธีหาขนาดของเครื่องปรับอากาศ ชนิดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งที่ถูกต้อง ตลอดจนสาเหตุและความจำเป็นในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละบท สำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.