ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติ(อาเซียน)

ประวัติศาสตร์ลาวมองผ่านเอกสารลาวสมัยราชอาณาจักรได้เน้นการสร้างชาติภายใต้ร่มธงของราชอาณาจักร โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ีหลวงพระบางและศูนย์กลางอำนาจที่เวียงจันทน์เป็นแกนนำส่วนฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนำนั้น พบว่าช่วงก่อนบุคจินตนาการใหม รัฐได้สร้างประวัติศาสตร์เพื่อให้เยาวชนลาวได้รับรู้นั้นก็คือ ภาพของประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้และการปลดปล่อยระหว่างชาติที่เข้ามาครอบครองดินแดนลาวกับประชาชนลาว ในเนื้อหาแบบเรียนลาวนี้ ยังแบ่งแยก "มิตร" และ "ศัตรู" ของชาติไว้อย่างชัดเจน เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนได้รับรู้นับตั้งแต่เริ่มแรกเข้าเรียนชั้นประถม

Published date : Oct 12, 2021
Publisher : สารคดี
Page : 196
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789747727593 
245 a : Title 
ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติ(อาเซียน) 
260 b : Name of publisher 
สารคดี 
300 a : Total pages 
196 
520 a : Description 
ประวัติศาสตร์ลาวมองผ่านเอกสารลาวสมัยราชอาณาจักรได้เน้นการสร้างชาติภายใต้ร่มธงของราชอาณาจักร โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ีหลวงพระบางและศูนย์กลางอำนาจที่เวียงจันทน์เป็นแกนนำส่วนฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนำนั้น พบว่าช่วงก่อนบุคจินตนาการใหม รัฐได้สร้างประวัติศาสตร์เพื่อให้เยาวชนลาวได้รับรู้นั้นก็คือ ภาพของประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้และการปลดปล่อยระหว่างชาติที่เข้ามาครอบครองดินแดนลาวกับประชาชนลาว ในเนื้อหาแบบเรียนลาวนี้ ยังแบ่งแยก "มิตร" และ "ศัตรู" ของชาติไว้อย่างชัดเจน เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนได้รับรู้นับตั้งแต่เริ่มแรกเข้าเรียนชั้นประถม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.