๒๓๑๐ อวสานกรุงศรี

ในชั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์ระดับประถมฯ หรือมัธยมฯ เหตุการณ์สงคราม เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ มักถูกหยิบยกขึ้นมาปลุกเร้าความรักชาติ ในฐานะตัวอย่างความอ่อนแอของผู้ปกครอง ความล้มเหลวของราชอาณาจักร ตลอดจนความแตกสามัคคีของ “คนในชาติ” แต่ใน ๒๓๑๐ อวสานกรุงศรีฯ จะนำเสนอ ข้อมูลและมุมมองใหม่ต่างจากที่รับรู้ เช่น กษัตริย์และขุนนางมิได้อ่อนแออย่างที่คิด แต่พยายามป้องกันพระนครอย่างเต็มที่ บ้านบางระจันมิได้เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ รวมตัวกันเองด้วยความรักชาติ (เพราะสมัยนั้นยังไม่มี “ชาติ”) แต่อาจอยู่ในเครือข่าย ป้องกันพระนครของอยุธยา ที่สำคัญกองทัพอังวะเตรียมการเป็นอย่างดี โดยใช้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่อยุธยาไม่เคยรับมือมาก่อน รวมถึงเมื่อ “กรุงแตก” แล้ว ข้าศึกคงมิได้มีเวลาเผาทำลายเมืองได้มากนัก เพราะกองทัพถูกเรียก ไปรับศึกจีนที่เข้ามาประชิด แต่ทว่าที่อยุธยาเหลือเพียงซากอย่างที่เห็น ในอุทยานประวัติศาสตร์ คือผลงานของคนไทยเราด้วยกัน! และที่สำคัญที่สุด หากไม่มีสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ก็ย่อมไม่มีกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ และประเทศไทยอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน

Published date : Oct 12, 2021
Publisher : สารคดี
Page : 204
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167767895 
245 a : Title 
๒๓๑๐ อวสานกรุงศรี 
260 b : Name of publisher 
สารคดี 
300 a : Total pages 
204 
520 a : Description 
ในชั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์ระดับประถมฯ หรือมัธยมฯ เหตุการณ์สงคราม เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ มักถูกหยิบยกขึ้นมาปลุกเร้าความรักชาติ ในฐานะตัวอย่างความอ่อนแอของผู้ปกครอง ความล้มเหลวของราชอาณาจักร ตลอดจนความแตกสามัคคีของ “คนในชาติ” แต่ใน ๒๓๑๐ อวสานกรุงศรีฯ จะนำเสนอ ข้อมูลและมุมมองใหม่ต่างจากที่รับรู้ เช่น กษัตริย์และขุนนางมิได้อ่อนแออย่างที่คิด แต่พยายามป้องกันพระนครอย่างเต็มที่ บ้านบางระจันมิได้เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ รวมตัวกันเองด้วยความรักชาติ (เพราะสมัยนั้นยังไม่มี “ชาติ”) แต่อาจอยู่ในเครือข่าย ป้องกันพระนครของอยุธยา ที่สำคัญกองทัพอังวะเตรียมการเป็นอย่างดี โดยใช้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่อยุธยาไม่เคยรับมือมาก่อน รวมถึงเมื่อ “กรุงแตก” แล้ว ข้าศึกคงมิได้มีเวลาเผาทำลายเมืองได้มากนัก เพราะกองทัพถูกเรียก ไปรับศึกจีนที่เข้ามาประชิด แต่ทว่าที่อยุธยาเหลือเพียงซากอย่างที่เห็น ในอุทยานประวัติศาสตร์ คือผลงานของคนไทยเราด้วยกัน! และที่สำคัญที่สุด หากไม่มีสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ก็ย่อมไม่มีกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ และประเทศไทยอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.