ตามรอยเจ้าอนุวงศ์

ตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ที่เสนอแนวคิดใหม่ โดยค้นคว้าข้อมูลทั้งจากเอกสารชั้นต้น การสัมภาษณ์บุคคล และการลงพื้นที่จริงในประเทศไทยและลาว เปิดมุมมองเกี่ยวกับพระราชประวัติของ "เจ้าอนุวงศ์" ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เป็นมากกว่าการรับรู้ตามแบบเรียนว่าพระองค์ทรงเป็น "กบฏ" แห่งราชสำนักสยาม ผู้เขียนได้เปรียบเทียบ "ความเหมือน" ของการเป็น "องค์ประกัน" ของเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรล้านช้างร่มขาวเวียงจันทน์ กับของพระนเรศวรแห่งอาณาจักรพระนครศรีอยุธยา กับ "ความต่าง" ของจุดจบ ที่ในกรณีของเจ้าอนุวงศ์เป็น "โศกนาฏกรรม" ขณะที่ของพระนเรศวรเป็น "สุขนาฏกรรม

Published date : Oct 12, 2021
Publisher : สารคดี
Page : 236
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167767673 
245 a : Title 
ตามรอยเจ้าอนุวงศ์ 
260 b : Name of publisher 
สารคดี 
300 a : Total pages 
236 
520 a : Description 
ตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ที่เสนอแนวคิดใหม่ โดยค้นคว้าข้อมูลทั้งจากเอกสารชั้นต้น การสัมภาษณ์บุคคล และการลงพื้นที่จริงในประเทศไทยและลาว เปิดมุมมองเกี่ยวกับพระราชประวัติของ "เจ้าอนุวงศ์" ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เป็นมากกว่าการรับรู้ตามแบบเรียนว่าพระองค์ทรงเป็น "กบฏ" แห่งราชสำนักสยาม ผู้เขียนได้เปรียบเทียบ "ความเหมือน" ของการเป็น "องค์ประกัน" ของเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรล้านช้างร่มขาวเวียงจันทน์ กับของพระนเรศวรแห่งอาณาจักรพระนครศรีอยุธยา กับ "ความต่าง" ของจุดจบ ที่ในกรณีของเจ้าอนุวงศ์เป็น "โศกนาฏกรรม" ขณะที่ของพระนเรศวรเป็น "สุขนาฏกรรม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.