คู่มือนักเดินทาง(ชุดดินแดนในฝัน) ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส ประเทศที่แสนงดงาม แหล่งกำเนิดศิลปะหลายยุคหลายสมัย วัฒนธรรมที่หยั่งรากลึก และแสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติที่หนักแน่นมั่นคง ในอีกมุมหนึ่ง...สีสันแห่งชีวิตคนเมืองยังคงดำเนินต่อไป พร้อมกับบางคนที่กำลังปลดปล่อยจินตนาการให้ล่องลอยไปในดินแดนแห่งนี้..

Published date : Oct 12, 2021
Publisher : อทิตตา พับลิเคชั่น
Page : 241
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9749328612 
245 a : Title 
คู่มือนักเดินทาง(ชุดดินแดนในฝัน) ฝรั่งเศส 
260 b : Name of publisher 
อทิตตา พับลิเคชั่น 
300 a : Total pages 
241 
520 a : Description 
ฝรั่งเศส ประเทศที่แสนงดงาม แหล่งกำเนิดศิลปะหลายยุคหลายสมัย วัฒนธรรมที่หยั่งรากลึก และแสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติที่หนักแน่นมั่นคง ในอีกมุมหนึ่ง...สีสันแห่งชีวิตคนเมืองยังคงดำเนินต่อไป พร้อมกับบางคนที่กำลังปลดปล่อยจินตนาการให้ล่องลอยไปในดินแดนแห่งนี้.. 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.