เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 - 2566
Published date : Oct 01, 2021
Publisher : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Page : 154
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 - 2566 
260 b : Name of publisher 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัับลิิชชิ่่ง จำกัด 
260 c : Date of publication 
1 กันยายน 2564 
300 a : Total pages 
154 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.