เส้นทางชีวิตออกแบบได้

“เมื่อวันนึงเราเข้าใจว่าการรักและรู้คุณค่าของตัวเองสำคัญมากเพียงใด เราจะสามารถออกแบบเส้นทางชีวิตที่เราต้องการได้อย่างแท้จริง และเมื่อทุกคนรักและรู้คุณค่าของตัวเองมากพอ โลกที่เราอยู่นี้จะกลายเป็นโลกแห่งการสร้างสรรค์ สิ่งดีงาม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน” สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร เราชอบ หรือรักอะไรอย่างแท้จริง ชีวิตยังไม่เติมเต็ม เส้นทางที่เราเดินมาแล้วใช่เส้นทางที่เราตัองการหรือไม่ อยากมีความสุขและสมดุลในชีวิตต้องทำอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณหันกลับมารักตัวเอง และสามารถออกแบบชีวิตได้ด้วยตัวเองมากขึ้น เพราะแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนยอดเยี่ยม มีคุณค่าและศักยภาพไร้ขีดจำกัด เราจะยอดเยี่ยมเพียงใด ถ้าเราตระหนักรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริง ผู้เขียนมุ่งมั่นให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อร่วมกันส่งต่อ และแบ่งปันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ต่อไป “เพราะเราเป็นมนุษย์ไร้ขีดจำกัด เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า เป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยม เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพและความสามารถ เราทุกคนมีความโดดเด่น แตกต่าง มีเอกลักษณ์ และลักษณะพิเศษไม่เหมือนกัน เราจะดีขึ้นในทุก ๆ วัน เพื่อมาร่วมสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่กว่าเดิม” “การออกแบบชีวิต เกิดขึ้นได้ เพราะเรารู้ใจตัวเอง ว่าแท้จริงต้องการอะไร” “การออกแบบชีวิต เกิดขึ้นได้ เพราะเราคือผู้เลือก ไม่ใช่ผู้ถูกเลือก” “การออกแบบชีวิต เกิดขึ้นได้ เพราะเราตัดสินใจ ลงมือทำอย่างตั้งใจ และไปให้สุดเส้นทาง”

Published date : Jul 17, 2023
Publisher : คุณปทุม พรหมจันทร์
Page : 106
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เส้นทางชีวิตออกแบบได้ 
300 a : Total pages 
106 
520 a : Description 
“เมื่อวันนึงเราเข้าใจว่าการรักและรู้คุณค่าของตัวเองสำคัญมากเพียงใด เราจะสามารถออกแบบเส้นทางชีวิตที่เราต้องการได้อย่างแท้จริง และเมื่อทุกคนรักและรู้คุณค่าของตัวเองมากพอ โลกที่เราอยู่นี้จะกลายเป็นโลกแห่งการสร้างสรรค์ สิ่งดีงาม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน” สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร เราชอบ หรือรักอะไรอย่างแท้จริง ชีวิตยังไม่เติมเต็ม เส้นทางที่เราเดินมาแล้วใช่เส้นทางที่เราตัองการหรือไม่ อยากมีความสุขและสมดุลในชีวิตต้องทำอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณหันกลับมารักตัวเอง และสามารถออกแบบชีวิตได้ด้วยตัวเองมากขึ้น เพราะแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนยอดเยี่ยม มีคุณค่าและศักยภาพไร้ขีดจำกัด เราจะยอดเยี่ยมเพียงใด ถ้าเราตระหนักรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริง ผู้เขียนมุ่งมั่นให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อร่วมกันส่งต่อ และแบ่งปันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ต่อไป “เพราะเราเป็นมนุษย์ไร้ขีดจำกัด เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า เป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยม เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพและความสามารถ เราทุกคนมีความโดดเด่น แตกต่าง มีเอกลักษณ์ และลักษณะพิเศษไม่เหมือนกัน เราจะดีขึ้นในทุก ๆ วัน เพื่อมาร่วมสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่กว่าเดิม” “การออกแบบชีวิต เกิดขึ้นได้ เพราะเรารู้ใจตัวเอง ว่าแท้จริงต้องการอะไร” “การออกแบบชีวิต เกิดขึ้นได้ เพราะเราคือผู้เลือก ไม่ใช่ผู้ถูกเลือก” “การออกแบบชีวิต เกิดขึ้นได้ เพราะเราตัดสินใจ ลงมือทำอย่างตั้งใจ และไปให้สุดเส้นทาง” 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.