การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับและคาดคะเนระยะทางของวัตถุสำหรับการเรียนรู้

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับและคาดคะเน ระยะทางของวัตถุสำหรับการเรียนรู้ ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่มีราคาที่สูงจึงจำเป็นต้องทำการ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น ซึ่งการดำเนินการจัดทำโครงงานเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ อุปกรณ์ที่ใช้แสงเพื่อคาดคะเนระยะทาง ทำการออกแบบระบบการตรวจจับระยะทางของวัตถุโดยใช้ Arduino และ LabVIEW จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งรวมถึงมอเตอร์เข้ากับกล้องพร้อมทำการทดสอบ ระบบการตรวจจับวัตถุด้วยแสง ที่พัฒนาในส่วนของระบบควบคุมเริ่มจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดตำแหน่ง โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE เข้ามาที่หน่วยความจำมอเตอร์คำนวณหาค่าความเร็วของแกนหมุน ขององศา และส่งค่าไปให้ไดร์ของมอเตอร์ เพื่อทำการสั่งการมอเตอร์ให้หมุนและ โปรแกรม LabVIEW เข้าไปที่กล้องให้ทำการ แสดงผลเป็นภาพออกมาทางหน้าจอผลการทดสอบระบบพบว่าการทำงาน ของอุปกรณ์สามารถแสดงภาพออกมาจากแสงที่ใช้ตรวจจับระยะของวัตถุได้ดี

Published date : Aug 01, 2023
Publisher : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Page : 59 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับและคาดคะเนระยะทางของวัตถุสำหรับการเรียนรู้ 
300 a : Total pages 
59 หน้า 
520 a : Description 
ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับและคาดคะเน ระยะทางของวัตถุสำหรับการเรียนรู้ ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่มีราคาที่สูงจึงจำเป็นต้องทำการ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น ซึ่งการดำเนินการจัดทำโครงงานเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ อุปกรณ์ที่ใช้แสงเพื่อคาดคะเนระยะทาง ทำการออกแบบระบบการตรวจจับระยะทางของวัตถุโดยใช้ Arduino และ LabVIEW จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งรวมถึงมอเตอร์เข้ากับกล้องพร้อมทำการทดสอบ ระบบการตรวจจับวัตถุด้วยแสง ที่พัฒนาในส่วนของระบบควบคุมเริ่มจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดตำแหน่ง โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE เข้ามาที่หน่วยความจำมอเตอร์คำนวณหาค่าความเร็วของแกนหมุน ขององศา และส่งค่าไปให้ไดร์ของมอเตอร์ เพื่อทำการสั่งการมอเตอร์ให้หมุนและ โปรแกรม LabVIEW เข้าไปที่กล้องให้ทำการ แสดงผลเป็นภาพออกมาทางหน้าจอผลการทดสอบระบบพบว่าการทำงาน ของอุปกรณ์สามารถแสดงภาพออกมาจากแสงที่ใช้ตรวจจับระยะของวัตถุได้ดี 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.