ชุดตรวจสอบคุณภาพของแผงอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ

การจัดท าโครงงานชุดตรวจสอบคุณภาพของแผงอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศในครั้งนี้มี จุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการตรวจสอบแผงอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศที่ผิดพลาด เพื่อลด ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการผลิตเครื่องปรับอากาศ และเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบ และความแม่นย าในการตรวจสอบแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ คณะผู้จัดท าจึงได้สร้างชุดตรวจสอบ คุณภาพของแผงอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ เพื่อแก้ปัญหาการตรวจสอบแผงควบคุม เครื่องปรับอากาศที่ผิดพลาดก่อนเข้าการผลิต โดยใช้กล้องและโปรแกรม LabVIEW เข้ามาช่วยในการ ตรวจสอบ ใช้กล้องในการจับภาพแล้วส่งสัญญาณไปยังโปรแกรม LabVIEW ก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาที่ไฟ แสดงสถานะ และส่งภาพไปยังโปรแกรม LabVIEW เพื่อเช็คดูว่าอุปกรณ์ชิ้นใดติดตั้งไม่ครบ จากการ ทดสอบใช้งานจริงพบว่าชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ในแผงควบคุม เครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี และยังสามารถช่วยลดเวลาในการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี สามารถ ท าประโยชน์แก่ผู้ใช้งานและผู้สนใจในโอกาสต่อไป จากการตรวจสอบคุณภาพของแผงอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ พบว่าสามารถลดการ ตรวจสอบที่ผิดพลาดได้ และช่วยลดของเสียที่ส่งผิดพลาดเข้าในการผลิตได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ในการใช้ชุดตรวจสอบคุณภาพของแผงอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ในการตรวจสอบสามารถลด เวลาในการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว (ใช้เวลา20 ชิ้น/นาที) สามารถใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต

Published date : Aug 01, 2023
Publisher : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Page : 82 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ชุดตรวจสอบคุณภาพของแผงอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ 
300 a : Total pages 
82 หน้า 
520 a : Description 
การจัดท าโครงงานชุดตรวจสอบคุณภาพของแผงอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศในครั้งนี้มี จุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการตรวจสอบแผงอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศที่ผิดพลาด เพื่อลด ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการผลิตเครื่องปรับอากาศ และเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบ และความแม่นย าในการตรวจสอบแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ คณะผู้จัดท าจึงได้สร้างชุดตรวจสอบ คุณภาพของแผงอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ เพื่อแก้ปัญหาการตรวจสอบแผงควบคุม เครื่องปรับอากาศที่ผิดพลาดก่อนเข้าการผลิต โดยใช้กล้องและโปรแกรม LabVIEW เข้ามาช่วยในการ ตรวจสอบ ใช้กล้องในการจับภาพแล้วส่งสัญญาณไปยังโปรแกรม LabVIEW ก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาที่ไฟ แสดงสถานะ และส่งภาพไปยังโปรแกรม LabVIEW เพื่อเช็คดูว่าอุปกรณ์ชิ้นใดติดตั้งไม่ครบ จากการ ทดสอบใช้งานจริงพบว่าชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ในแผงควบคุม เครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี และยังสามารถช่วยลดเวลาในการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี สามารถ ท าประโยชน์แก่ผู้ใช้งานและผู้สนใจในโอกาสต่อไป จากการตรวจสอบคุณภาพของแผงอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ พบว่าสามารถลดการ ตรวจสอบที่ผิดพลาดได้ และช่วยลดของเสียที่ส่งผิดพลาดเข้าในการผลิตได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ในการใช้ชุดตรวจสอบคุณภาพของแผงอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ในการตรวจสอบสามารถลด เวลาในการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว (ใช้เวลา20 ชิ้น/นาที) สามารถใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.