ระบบควบคุมการฉีดน้ำยากำจัดฟองแบบอัตโนมัติ

การจัดทำโครงงานระบบควบคุมการฉีดน้ำยากำจัดฟองแบบอัตโนมัติในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดฟองภายในบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณมาก และล้นออกมาจากบ่อบำบัด น้ำเสียทำให้มีกลิ่นเหม็นจากฟองนำพาขึ้นมา ซึ่งสร้างความรำคาญให้แก่พนักงานครัวที่ใช้พื้นที่ทำ ความสะอาดภาชนะ อาจทำให้พื้นลื่นเกิดอันตรายเนื่องจากฟองที่ล้นออกมาจากบ่อบำบัดน้ำเสียจะนำ คราบไขมันออกมาด้วย และฟองที่เกิดจากการล้างภาชนะจะนำพาไขมันไหลไปตามท่อระบายน้ำทำ ให้เกิดการอุดตันในท่อระบายน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย คณะผู้จัดทำจึงได้สร้างระบบควบคุมการฉีดน้ำยา กำจัดฟองแบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาการเกิดฟองจากการล้างภาชนะ และลดการใช้น้ำยากำจัดฟอง ให้กับทางโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุอินฟราเรด มาใช้ตรวจจับฟองส่งสัญญาณให้บอร์ดอาดูโน่สั่งให้ปั๊มฉีดสเปรย์น้ำยากำจัดฟองแบบอัตโนมัติ จาก การทดสอบใช้งานจริงพบว่าสามารถกำจัดฟองที่เกิดขึ้นได้ดี สามารถทำประโยชน์แก่ผู้ใช้งานและ ผู้สนใจในโอกาสต่อไป จากผลการใช้งานระบบควบคุมการฉีดน้ำยากำจัดฟองแบบอัตโนมัติ พบว่าสามารถลดการใช้ น้ำยากำจัดฟองไปได้วันละ 9 ลิตร และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำยากำจัดฟองได้ประมาณ 540 บาท/เดือน และมีประสิทธิภาพในการตรวจจับฟองได้ 100 % และผลสำรวจความพึงพอใจ ในการใช้งานระบบควบคุมการฉีดน้ำยากำจัดฟองแบบอัตโนมัติ ของผู้ใช้งานพื้นที่ครัวเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.35, S.D = 0.83 ) สามารถใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต

Published date : Aug 01, 2023
Publisher : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Page : 69 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ระบบควบคุมการฉีดน้ำยากำจัดฟองแบบอัตโนมัติ 
300 a : Total pages 
69 หน้า 
520 a : Description 
การจัดทำโครงงานระบบควบคุมการฉีดน้ำยากำจัดฟองแบบอัตโนมัติในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดฟองภายในบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณมาก และล้นออกมาจากบ่อบำบัด น้ำเสียทำให้มีกลิ่นเหม็นจากฟองนำพาขึ้นมา ซึ่งสร้างความรำคาญให้แก่พนักงานครัวที่ใช้พื้นที่ทำ ความสะอาดภาชนะ อาจทำให้พื้นลื่นเกิดอันตรายเนื่องจากฟองที่ล้นออกมาจากบ่อบำบัดน้ำเสียจะนำ คราบไขมันออกมาด้วย และฟองที่เกิดจากการล้างภาชนะจะนำพาไขมันไหลไปตามท่อระบายน้ำทำ ให้เกิดการอุดตันในท่อระบายน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย คณะผู้จัดทำจึงได้สร้างระบบควบคุมการฉีดน้ำยา กำจัดฟองแบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาการเกิดฟองจากการล้างภาชนะ และลดการใช้น้ำยากำจัดฟอง ให้กับทางโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุอินฟราเรด มาใช้ตรวจจับฟองส่งสัญญาณให้บอร์ดอาดูโน่สั่งให้ปั๊มฉีดสเปรย์น้ำยากำจัดฟองแบบอัตโนมัติ จาก การทดสอบใช้งานจริงพบว่าสามารถกำจัดฟองที่เกิดขึ้นได้ดี สามารถทำประโยชน์แก่ผู้ใช้งานและ ผู้สนใจในโอกาสต่อไป จากผลการใช้งานระบบควบคุมการฉีดน้ำยากำจัดฟองแบบอัตโนมัติ พบว่าสามารถลดการใช้ น้ำยากำจัดฟองไปได้วันละ 9 ลิตร และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำยากำจัดฟองได้ประมาณ 540 บาท/เดือน และมีประสิทธิภาพในการตรวจจับฟองได้ 100 % และผลสำรวจความพึงพอใจ ในการใช้งานระบบควบคุมการฉีดน้ำยากำจัดฟองแบบอัตโนมัติ ของผู้ใช้งานพื้นที่ครัวเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.35, S.D = 0.83 ) สามารถใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.