การพัฒนากระบวนการผลิตโดยวิธีการไคเซ็น (Process development with Kaizen method)

จากการศึกษาขั้นตอนการผลิตข้าวโรงพยาบาลสนาม โดยใช้วิธีการไคเซ็นเข้ามาช่วยในการ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเช่น ลดการชั่งตวงที่ไม่จำเป็น โดยการหาค่าเฉลี่ยของวัตถุดิบในแต่ละตัว ให้ได้ น้ำหนักตามใบรายละเอียดสินค้า (specification) เพื่อช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพใน การผลิต โดยการนำเวลาที่ได้ก่อนปรับปรุง ของรายการทั้งหมดที่ 1,846 วินาที และหลังจากการ ปรับปรุงที่ 1,296 วินาทีต่อ 1 ถุง มาคำนวณหาเวลาที่ประหยัดได้ 550 วินาที และนำมาคำนวณเป็น ค่าใช้จ่าย โดยสามารถประหยัดได้ทั้งหมด 26,460 บาท จากนั้นมีการทำแบบประเมินค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจหลังปรับปรุงอยู่ที่ 4.78±0.18 ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจทำให้สามารถสรุปได้ว่า วิธีการของไคเซ็นสามารถนำไปใช้ปรับปรุงและลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตได้

Published date : Aug 01, 2023
Publisher : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Page : 66 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การพัฒนากระบวนการผลิตโดยวิธีการไคเซ็น (Process development with Kaizen method) 
260 b : Name of publisher 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลาด คณะบริหารธุรกิจ 
260 c : Date of publication 
2564 
300 a : Total pages 
66 หน้า 
520 a : Description 
จากการศึกษาขั้นตอนการผลิตข้าวโรงพยาบาลสนาม โดยใช้วิธีการไคเซ็นเข้ามาช่วยในการ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเช่น ลดการชั่งตวงที่ไม่จำเป็น โดยการหาค่าเฉลี่ยของวัตถุดิบในแต่ละตัว ให้ได้ น้ำหนักตามใบรายละเอียดสินค้า (specification) เพื่อช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพใน การผลิต โดยการนำเวลาที่ได้ก่อนปรับปรุง ของรายการทั้งหมดที่ 1,846 วินาที และหลังจากการ ปรับปรุงที่ 1,296 วินาทีต่อ 1 ถุง มาคำนวณหาเวลาที่ประหยัดได้ 550 วินาที และนำมาคำนวณเป็น ค่าใช้จ่าย โดยสามารถประหยัดได้ทั้งหมด 26,460 บาท จากนั้นมีการทำแบบประเมินค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจหลังปรับปรุงอยู่ที่ 4.78±0.18 ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจทำให้สามารถสรุปได้ว่า วิธีการของไคเซ็นสามารถนำไปใช้ปรับปรุงและลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตได้ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.