การศึกษาขนมครกจากแป้งกากมะพร้าวครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐาน ของขนมครก (2) เพื่อศึกษาการใช้แป้งกากมะพร้าวทดแทนแป้งสาลีอเนกประสงค์ในผลิตภัณฑ์ขนม ครก และ (3) เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์ขนมครกจากแป้งกากมะพร้าว กลุ่ม ตัวอย่าง คือ เจ้าของสูตร จ านวน 3 คน ท าการประเมินทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม โดยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scales) น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ย (ANOVA)

Published date : Aug 01, 2023
Publisher : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Page : 67
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ขนมครกจากแป้งกากมะพร้าว 
300 a : Total pages 
67 
520 a : Description 
การศึกษาขนมครกจากแป้งกากมะพร้าวครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐาน ของขนมครก (2) เพื่อศึกษาการใช้แป้งกากมะพร้าวทดแทนแป้งสาลีอเนกประสงค์ในผลิตภัณฑ์ขนม ครก และ (3) เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์ขนมครกจากแป้งกากมะพร้าว กลุ่ม ตัวอย่าง คือ เจ้าของสูตร จ านวน 3 คน ท าการประเมินทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม โดยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scales) น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ย (ANOVA) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.