ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียวและตําลึงแผ่นอบกรอบรสต้มยํา (Production of crispy okra and ivy gourd tom yum flavor)

ลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียวและตําลึงแผ่นอบกรอบรสต้มยํา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา สูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียวแผ่นอบกรอบ (2) เพื่อศึกษาอัตราส่วนของกระเจี๊ยบเขียว ต่อตําลึงที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียวและตําลึงแผ่นอบกรอบ (3) เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐาน ของผงปรุงรสต้มยํา และ (4) เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียวและตําลึงแผ่นอบ กรอบรสต้มยํา กลุ่มตัวอย่างคือ คุณครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จํานวน 50 คน ทําการประเมินทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบ โดยรวม โดยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scales) นําข้อมูลที่ ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (ANOVA)

Published date : Aug 01, 2023
Publisher : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Page : 86 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียวและตําลึงแผ่นอบกรอบรสต้มยํา (Production of crispy okra and ivy gourd tom yum flavor) 
260 b : Name of publisher 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ 
260 c : Date of publication 
2564 
300 a : Total pages 
86 หน้า 
520 a : Description 
ลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียวและตําลึงแผ่นอบกรอบรสต้มยํา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา สูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียวแผ่นอบกรอบ (2) เพื่อศึกษาอัตราส่วนของกระเจี๊ยบเขียว ต่อตําลึงที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียวและตําลึงแผ่นอบกรอบ (3) เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐาน ของผงปรุงรสต้มยํา และ (4) เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียวและตําลึงแผ่นอบ กรอบรสต้มยํา กลุ่มตัวอย่างคือ คุณครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จํานวน 50 คน ทําการประเมินทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบ โดยรวม โดยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scales) นําข้อมูลที่ ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (ANOVA) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.