การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ (Modern entrepreneurship)

หนังสือ "การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่" เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจและกระบวนการการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารการเงินและการบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ เทคนิคและขั้นตอนการส่งออก การบริหารเงินทุนและการระดมทุนและเอกสารทางธุรกิจ กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ การภาษีอากร ทรัพย์สินทางปัญญา และแนวโน้มของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี

Published date : Nov 23, 2023
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 328 หน้า
Rating :
Available Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786160842148 
245 a : Title 
การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ (Modern entrepreneurship) 
260 c : Date of publication 
2564 
260 b : Name of publisher 
ซีเอ็ดยูเคชั่น 
300 a : Total pages 
328 หน้า 
520 a : Description 
หนังสือ "การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่" เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจและกระบวนการการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารการเงินและการบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ เทคนิคและขั้นตอนการส่งออก การบริหารเงินทุนและการระดมทุนและเอกสารทางธุรกิจ กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ การภาษีอากร ทรัพย์สินทางปัญญา และแนวโน้มของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.