ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ : Organizational leadership

"การเป็น ""ผู้นำที่ดี"" นั้นไม่ใช่ ""พรสวรรค์"" ที่จะติดตัวเราทุกคนมาแต่กำเนิด ถึงแม้ว่า...คุณจะมี ""ตำแหน่ง"" มาเป็นตัวกำหนด ""สถานภาพในการบังคับบัญชา"" แต่ ""อำนาจ"" ที่ได้มานั้น ... ก็อาจไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็น ""ผู้นำ"" ที่สมบูรณ์ ! เพราะคนเราไม่สามารถเกิดมาเป็น ""ผู้นำที่ดี"" ได้ แต่เราก็สามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็น ""ผู้นำที่ดี"" ได้ หนังสือ ""ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่"" เล่มนี้จึงได้รวบรวมทุกกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ""ภาวะผู้นำ"" และ ""การจัดากรในองค์กร"" ที่ ""คุณ"" สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพลังความเป็น ""ผู้นำ"" ใน ""ตัวคุณ"" พร้อมทั้งผลักดัน ""ทีมงาน"" และ ""องค์กร"" ของคุณ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จบนถนนสายธุรกิจได้อย่างมั่นคง !

Published date : Aug 23, 2018
Publisher : Expernet
Page : 144 หน้า
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789749446492 
245 a : Title 
ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ : Organizational leadership 
260 b : Name of publisher 
เอ็กซเปอร์เน็ท 
260 c : Date of publication 
2563 
300 a : Total pages 
144 หน้า 
520 a : Description 
"การเป็น ""ผู้นำที่ดี"" นั้นไม่ใช่ ""พรสวรรค์"" ที่จะติดตัวเราทุกคนมาแต่กำเนิด ถึงแม้ว่า...คุณจะมี ""ตำแหน่ง"" มาเป็นตัวกำหนด ""สถานภาพในการบังคับบัญชา"" แต่ ""อำนาจ"" ที่ได้มานั้น ... ก็อาจไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็น ""ผู้นำ"" ที่สมบูรณ์ ! เพราะคนเราไม่สามารถเกิดมาเป็น ""ผู้นำที่ดี"" ได้ แต่เราก็สามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็น ""ผู้นำที่ดี"" ได้ หนังสือ ""ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่"" เล่มนี้จึงได้รวบรวมทุกกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ""ภาวะผู้นำ"" และ ""การจัดากรในองค์กร"" ที่ ""คุณ"" สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพลังความเป็น ""ผู้นำ"" ใน ""ตัวคุณ"" พร้อมทั้งผลักดัน ""ทีมงาน"" และ ""องค์กร"" ของคุณ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จบนถนนสายธุรกิจได้อย่างมั่นคง ! 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.