เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน

"เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้เกี่ยวธุรกิจขายภาพออนไลน์ กระบวนการขายภาพออนไลน์ พร้อมไขข้อกังวลใจในเรื่องอุปกรณ์ถ่ายภาพและคุณภาพของภาพถ่าย ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งไปเสนอเว็บโมโครสต๊อก การตั้ง Keyword ให้กับภาพถ่าย การแก้ปัญหาภาพที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ตลอดจนการเสนอขายภาพกับเว็บไซต์ 6 เว็บไมโครสต๊อกชั้นนำ

Published date : Aug 27, 2018
Publisher : IDC Premier
Page : 190
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162003004 
245 a : Title 
เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน 
300 a : Total pages 
190 
520 a : Description 
"เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้เกี่ยวธุรกิจขายภาพออนไลน์ กระบวนการขายภาพออนไลน์ พร้อมไขข้อกังวลใจในเรื่องอุปกรณ์ถ่ายภาพและคุณภาพของภาพถ่าย ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งไปเสนอเว็บโมโครสต๊อก การตั้ง Keyword ให้กับภาพถ่าย การแก้ปัญหาภาพที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ตลอดจนการเสนอขายภาพกับเว็บไซต์ 6 เว็บไมโครสต๊อกชั้นนำ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.