การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

การวิจัยลักษณะนี้มีคุณค่าต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและ ... กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้

Published date : Aug 28, 2018
Publisher : ชมรมเด็ก
Page : 158
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
300 a : Total pages 
158 
520 a : Description 
การวิจัยลักษณะนี้มีคุณค่าต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและ ... กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.