ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

หนังสือเล่มนี้เป็นตำราประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็นหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาในแต่ละบทจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน มีหลักการคำนวณ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาวงจรต่างๆ ซึ่งบางตอนได้มีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น เหมาะสำหรับ ผู้สนใจในวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง

Published date : Aug 28, 2018
Publisher : ส.ส.ท.
Page : 196
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9747970081 
245 a : Title 
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
300 a : Total pages 
196 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้เป็นตำราประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็นหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาในแต่ละบทจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน มีหลักการคำนวณ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาวงจรต่างๆ ซึ่งบางตอนได้มีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น เหมาะสำหรับ ผู้สนใจในวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.