นิวแมติกอุตสาหกรรม

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงระบบนิวแมติก ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติระบบหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกือบทุกสาขา โดยมีการพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลา แต่หลักการสำคัญ ๆ ก็ยังคงอยู่เช่นเดิม โดยตำราเล่มนี้ได้กล่าวถึงระบบนิวแมติกอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การทำงานของอุปกรณ์ การออกแบบวงจรตั้งแต่ง่ายไปหายาก มีตัวอย่างการออกแบบวงจรชนิดต่าง ๆ รวมถึงระบบเซอร์โว-นิวแมติก ซึ่งใช้สำหรับงานควบคุมที่ต้องการการกำหนดค่าได้ เหมาะสำหรับช่างซ่อมบำรุง นักศึกษา วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

Published date : Aug 28, 2018
Publisher : ส.ส.ท.
Page : 380
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9748329704 
245 a : Title 
นิวแมติกอุตสาหกรรม 
300 a : Total pages 
380 
520 a : Description 
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงระบบนิวแมติก ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติระบบหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกือบทุกสาขา โดยมีการพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลา แต่หลักการสำคัญ ๆ ก็ยังคงอยู่เช่นเดิม โดยตำราเล่มนี้ได้กล่าวถึงระบบนิวแมติกอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การทำงานของอุปกรณ์ การออกแบบวงจรตั้งแต่ง่ายไปหายาก มีตัวอย่างการออกแบบวงจรชนิดต่าง ๆ รวมถึงระบบเซอร์โว-นิวแมติก ซึ่งใช้สำหรับงานควบคุมที่ต้องการการกำหนดค่าได้ เหมาะสำหรับช่างซ่อมบำรุง นักศึกษา วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.