ระบบกำจัดฝุ่นและการระบายอากาศ

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือที่ผู้อ่านสามารถใช้เป็นคู่มือสำหรับการออกแบบระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศ โดยจะเน้นในกรณีของระบบระบายอากาศเฉพาะจุด เนื้อหาในหนังสือกล่าวถึง - พื้นฐานการออกแบบระบบกำจัดฝุ่นทั้งระบบ - การออกแบบเครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง และไซโคลนดักฝุ่น - พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับพัดลมที่ใช้ในอุตสาหกรรม - ตัวอย่างประกอบการอธิบายที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศเฉพาะจุด รวมถึงสามารถนำพื้นฐานความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปต่อยอดเพื่อศึกษาระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศเฉพาะจุดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศเฉพาะจุด วิศวกรและช่างเทคนิคที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

Published date : Aug 29, 2018
Publisher : ส.ส.ท.
Page : 308
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9744431059 
245 a : Title 
ระบบกำจัดฝุ่นและการระบายอากาศ 
300 a : Total pages 
308 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือที่ผู้อ่านสามารถใช้เป็นคู่มือสำหรับการออกแบบระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศ โดยจะเน้นในกรณีของระบบระบายอากาศเฉพาะจุด เนื้อหาในหนังสือกล่าวถึง - พื้นฐานการออกแบบระบบกำจัดฝุ่นทั้งระบบ - การออกแบบเครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง และไซโคลนดักฝุ่น - พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับพัดลมที่ใช้ในอุตสาหกรรม - ตัวอย่างประกอบการอธิบายที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศเฉพาะจุด รวมถึงสามารถนำพื้นฐานความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปต่อยอดเพื่อศึกษาระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศเฉพาะจุดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศเฉพาะจุด วิศวกรและช่างเทคนิคที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.