World War สงครามโลก 1-2

สงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง ได้สร้างความสูญเสียให้กับโลกของเราอย่างมาก โดยสิ่งที่ประเทศต่างๆ ได้รับก็คือ เศษซากตึก โรงงาน บ้านเรือน และหลุมศพของผู้ที่ต้องวายชนม์ทั้งหลายอย่างมากมายก่ายกองไปทั่วโลก แต่ในความมืดย่อมมีแสงสว่าง ในวิกฤตก็ย่อมมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น อย่างเช่นหน้ากากป้องกันแก๊สพิษก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาในสงครามโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งในเวลาต่อมานักวิทยาศาสตร์ก็ได้พัฒนาอุปกรณ์ชิ้นนี้จนมี ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก แต่...ใครคือผู้ประดิษฐ์หน้ากากป้องกันแก๊สพิษขึ้นเป็นคนแรก? หรือ จุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง คือเหตุการณ์ใด ทำไมประเทศเยอรมันจึงเป็นฝ่ายแพ้สงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง คำตอบของคำถามทั้งหลายเหล่านี้ รอคอยท่านผู้อ่านอยู่ภายในหนังสือเล่มนี้

Published date : Aug 31, 2018
Publisher : นกฮูก
Category :
Page : 194
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162560668 
100 a : Author 
245 a : Title 
World War สงครามโลก 1-2 
300 a : Total pages 
194 
520 a : Description 
สงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง ได้สร้างความสูญเสียให้กับโลกของเราอย่างมาก โดยสิ่งที่ประเทศต่างๆ ได้รับก็คือ เศษซากตึก โรงงาน บ้านเรือน และหลุมศพของผู้ที่ต้องวายชนม์ทั้งหลายอย่างมากมายก่ายกองไปทั่วโลก แต่ในความมืดย่อมมีแสงสว่าง ในวิกฤตก็ย่อมมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น อย่างเช่นหน้ากากป้องกันแก๊สพิษก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาในสงครามโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งในเวลาต่อมานักวิทยาศาสตร์ก็ได้พัฒนาอุปกรณ์ชิ้นนี้จนมี ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก แต่...ใครคือผู้ประดิษฐ์หน้ากากป้องกันแก๊สพิษขึ้นเป็นคนแรก? หรือ จุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง คือเหตุการณ์ใด ทำไมประเทศเยอรมันจึงเป็นฝ่ายแพ้สงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง คำตอบของคำถามทั้งหลายเหล่านี้ รอคอยท่านผู้อ่านอยู่ภายในหนังสือเล่มนี้ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.