อัจฉริยะผู้พลิกโลก

พรสวรรค์หรือพรแสวง ที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ถูกยกย่องให้เป็นยอดอัจฉริยะ หลากหลายวงการ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการบุกเบิกดินแดนใหม่ หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของอัจฉริยะแต่ละบุคคลที่มี การศึกษา สภาพสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเหล่านี้ ก้าวขึ้นมาสู่แถวหน้าของวงการโลก จนกลายเป็นยอดอัจฉริยะที่มนุษย์ทุกคนไม่มีวันลืม

Published date : Aug 31, 2018
Publisher : นกฮูก
Category :
Page : 298
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167446295 
100 a : Author 
245 a : Title 
อัจฉริยะผู้พลิกโลก 
300 a : Total pages 
298 
520 a : Description 
พรสวรรค์หรือพรแสวง ที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ถูกยกย่องให้เป็นยอดอัจฉริยะ หลากหลายวงการ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการบุกเบิกดินแดนใหม่ หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของอัจฉริยะแต่ละบุคคลที่มี การศึกษา สภาพสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเหล่านี้ ก้าวขึ้นมาสู่แถวหน้าของวงการโลก จนกลายเป็นยอดอัจฉริยะที่มนุษย์ทุกคนไม่มีวันลืม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.